Ausstellung

Moore an der Grenze - Rašeliniště na hranici

Eine deutsch-tschechische Wanderausstellung
Česko-německá putovní výstava

Diese Ausstellung will auf die „grenzwertige“ Situation unserer Moore aufmerksam machen.
Sie richtet sich an alle, die mehr über Moore wissen wollen und ist für Einzelbesucher, Schulklassen und Gruppen geeignet.
Die Ausstellung zeigt die vielfältigen Funktionen der Moore für Natur und Umwelt sowie die Zerstörung der Moore in den letzten Jahrhunderten. Was dagegen getan wird, erfährt man am Beispiel eines deutsch-tschechischen Projektes auf dem Erzgebirgskamm.  

Cílem této výstavy je upozornit na „mezní“ situaci našich rašelinišť. Je určena všem, kteří se chtějí dozvědět víc informací o rašeliništích a je vhodná pro jednotlivce, školní třídy a skupiny. Výstava ukazuje rozmanité funkce rašelinišť pro přírodu a životní prostředí a také jejich destrukci v posledních stoletích. Co se proti tomu dělá, to můžeme zjistit na příkladu německo-českého projektu na hřebenech Krušných hor.

Die Ausstellung umfasst 20 Tafeln zu folgenden Themen:

Výstava zahrnuje 20 tabulí s následujícími tématy:

 • Was ist ein Moor?
 • Co je rašeliniště?
 • Die Zerstörung der Moore
 • Ničení rašelinišť
 • Warum brauchen wir Moore?
 • Proč potřebujeme rašeliniště?
 • Moor als Lebensraum von Tieren und Pflanzen
 • Rašeliniště – životní prostor pro živočichy a rostliny
 • Moore in Menschenhand
 • Rašeliniště v rukách člověka
 • Hilfe für Moore
 • Pomoc pro rašeliniště
 • Grenzübergreifender Moorschutz
 • Přeshraniční ochrana rašelinišť

Ansicht der Aufsteller als pdf-Datei

Náhled roletek ve formátu PDF

4,0 MB

3,4 MB

6,00 MB

Ausstellung buchen - Kniha Výstava

Es ist möglich, die komplett zweisprachige Ausstellung kostenfrei zu buchen. Die 20 Aufsteller (Roll-Ups) sind frei stehend und einseitig bedruckt. Sie sind zwei Meter hoch und 80 Zentimeter breit.
Sie haben die Möglichkeit, die Elemente in einer Reihe oder gruppiert anzuordnen. Bei Platzproblemen ist es auch möglich, nur einen Teil der Ausstellung zu zeigen.

Tuto kompletně dvojjazyčnou výstavu je možné si bezplatně rezervovat. Jedná se o 20 volně stojících, jednostranně potištěných výstavních stojanů (roletek). Tyto jsou 2 metry vysoké a 80 cm široké. Tyto prvky je možno umístit v řadě nebo ve seskupené. V případě problémů s místem je možné nainstalovat jenom část výstavy.  


 Landesdirektion Sachsen / Pressestelle - LDS Chemnitz
 Mandy Taube

 Telefon: 0371/532-1016

 mandy.taube@lds.sachsen.de
 

Diese Ausstellung ist entstanden im Rahmen eines Ziel-3-Projektes und wurde gemeinschaftlich ins Leben gerufen vom Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, der Landesdirektion Sachsen, dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und dem Regionalamt Ústí nad Labem.

Výstava vznikla v rámci projektu Cíle 3 a byla vytvořena společně organizacemi Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, Zemské ředitelství Sasko (Landesdirektion Sachsen), Saský Zemský úřad ŽP, zemědělství a geologie (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) a Ústeckým krajem.
 

© Zweckverband Naturpark “Erzgebirge/Vogtland”